پرسش های متداول

چه مواردی در حوزه شرح وظایف شرکت شهربان-حریم بان است؟

شناسایی ، پیشگیري و جلوگیري از ساخت و ساز هاي غیر مجاز
جلوگیري از تفکیک اراضی بدون مجوز
اخطار و جلوگیري از سد معبر ساختمانی
پیشگیري و جلوگیري از محوطه سازي و دیوارکشی و هر گونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازي
تخریب بناهاي غیر مجاز
تخریب و رفع آثار تخلف از ساخت و ساز هاي هاي غیر مجاز وفق آراء صادره از کمیسیون ماده 1
گشت زنی در سطح نواحی به ویژه مناطق تجاري و جلوگیري از ساختن سوله و محوطه انبار غیر مجاز
جلوگیري از حفاري غیر مجاز ( حفر کانال ، چاه ، گود برداري )
مستند سازي و جمع آوري ادله لازم جهت تشکیل پرونده تخلفاتی ساخت و ساز غیر مجاز و اعلام به مراجع قانونی ذیربط
بازدید از املاك داراي مجوز که در حال ساخت می باشند.
جلوگیري از فعالیت و ساخت و ساز املاك که داراي مجوز بوده لیکن تخلف ساختمانی دارند

وظایف و ماموریت های حوزه شهربان شامل چه مواردی است؟

بر اساس قانون، نظارت شهرداري بر فعاليت هاي عمراني و ساخت و سازهاي شهري، علاوه بر زمينهايي كه به در داخل مرزهاي مناطق مختلف شهرداري قرار دارند، زمين هاي واقع در حريم شهر را نيز شامل مي شوند. بر همين اساس ماموريتهاي شركت شهربان نيز در دو حوزه جداگانه شهربان و حريم بان صورت مي گيرد. بر اساس اين تقسيم بندي، وظايف و مسئوليتهاي حوزه شهربان عبارت خواهد بود از اجراي موضوع ماده 6 اساسنامه شركت در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران.

وظایف و ماموریت های حوزه حریم بان شامل چه مواردی است؟

تا سال 1345 شهرداريها در خارج از محدوده قانوني و خدماتي شهرها هيچگونه وظيفه يا مسئوليتي نداشتند. از اوايل دهه چهل خورشيدي به دنبال مهاجرت فزاينده روستاييان به شهرها، تقاضا براي مسكن و سرپناه به سرعت افزايش يافت. از آنجا كه مهاجران تازه وارد از قدرت خريد بسيار پاييني برخوردار بودند، زمينهاي كشاورزي پيرامون شهرها وارد معاملات شهري شدند و مسائلي همچون

حاشيه نشيني، گسترش بي رويه و بي برنامه شهر و ... مطرح شد. از اين پس، حريم و محدوده استحفاظي شهرها مورد توجه دولت و برنامه ريزان شهري كشور قرار گرفت. انعكاس اين توجه در قانون شهرداري، اصلاح پاره اي از موارد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري بود كه در سال 1345 تصويب شد. بر اساس ماده صد اين قانون نظارت شهرداري بر ساخت و سازها، علاوه بر اراضي و املاك واقع در محدوده شهر، حريم شهر را نيز شامل مي شود. بر همين اساس ماموريتهاي شركت شهربان در دو حوزه جداگانه شهربان و حريم بان صورت مي گيرد. بر اساس اين تقسيم بندي، وظايف و مسئوليتهاي حوزه حريم بان عبارت خواهد بود از اجراي موضوع ماده 6 اساسنامه شركت در حريم شهر تهران.
تعدادي از مناطق شهرداري تهران از همه طرف با ساير مناطق شهر همجوار هستند، لذا نظارت بر .( 16 و 17 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ، ساخت و سازهاي حريم شامل آنها نمي شود (مناطق 3 21 و 22 ) علاوه بر ،20 ،19 ،18 ،15 ،13 ،5 ،4 ،2 ، ساير مناطق شهرداري تهران (مناطق 1 شهربانان، حريم بانان نيز به نظارت بر ساخت و سازها در محدوده هاي مورد عمل مي پردازند.

وظایف و ماموریت های حوزه پارک بان شامل چه مواردی است؟

پارک بان (traffic warden) در بسياري از كشورها به شخصي اطلاق مي شود كه مسئوليت دارد به نحوه پارك كردن ماشين ها نظارت داشته باشد. پارك بان ها همچنين وظيفه نظارت و اجراي قوانين پارك خودروها را بر عهده دارند. آنها لباس هاي مخصوصي مي پوشند و هر كدام محدوده اي از شهر را تحت كنترل و بازرسي دارند. در بريتانيا اين اشخاص مي توانند خودروهاي متخلف را جريمه كنند.
در كشور ما، بخشي از كنترل ها و نظارت قانوني پارك خودروها با نيروي انتظامي است، اما شهرداريها نيز ضمن هماهنگي با نيروي انتظامي در اين حوزه فعاليت مي كنند. سال ها پيش شهرداري تهران براي حفظ فضاي حاشيه خيابان ها و به تعبير تقسيم عادلانه فضاي پارك شهري، اقدام به نصب پاركومتر كرد. اين طرح از همان روزهاي آغاز، بسيار مورد توجه شهروندان قرار گرفت. اگرچه پاركومترها از خيابان هاي معدود فراتر نرفتند و تنها در محدوده اي مشخص نصب شدند (دليل عمده آن، آزمايشي بودن ذكر شد)، اما هنوز چند سال از نصب پاركومتر ها نگذشته بود كه دستگاه هاي آن كاركرد معمول خود را كه روزگاري توأم با جذابيت بود از دست داد.
از اواسط دهه ي هشتاد، پس از عدم موفقيت در اجراي طرح پاركومتر، طرح پاركبان با همكاري راهنمايي و رانندگي تهران و شهرداري به اجرا درآمد. در تهران، هدف از اجراي طرح پاركبان كه مديريت آن به عهده شركت شهربان و حريم بان مي باشد، ساماندهي وضعيت پارك خوروها در حاشيه معابر اصلي است تا از آشفتگي و اخلال در عبور و مرور جلوگيري شود. مجري طرح پاركباني، شركتهاي پيمانكار هستند. در سال 1392 تعداد 23 شركت در اين زمينه فعاليت مي كنند. پيمانكاران فعال در اين حوزه وظايف خود را از طريق 609 پاركبان انجام مي دهند. راهنمايي متقاضيان در تعيين محل پارك، ثبت اطلاعات مربوطه (شماره خودرو و ساعت پارك) و اخذ هزينه مربوطه از وظايف پاركبانان است. شركت شهربان و حريم بان سياست گذاري براي اجراي مطلوب فعاليت پاركباني به منظور تحقق اهداف طرح، انتخاب پيمانكار براي اجراي طرح پاركباني در معابر تعيين شده در مناطق مختلف شهرداري تهران و اعمال نظارت بر فعاليت پاركباني را به عهده دارد. با توجه به اينكه پاركبان ها در ارتباط مستقيم با شهروندان قرار دارند و هر گونه تخلف و يا برخورد نامناسب آنها بر موفقيت اجراي طرح و تحقق اهداف آن موثر است؛ مديريت شركت شهربان   حريم بان نظارت موثر بر عملكرد پاركبان ها را بسيار با اهميت تلقي مي نمايد. مديريت شركت با تحليل عملكرد گذشته تلاش نموده است پلهاي ارتباطي بين شركت و شهروندان بهره بردار از خدمات پاركباني را تقويت نموده، كيفيت و كميت نيروي انساني پاركبان را مورد توجه قرار دهد و رويكرد سنتي اجراي طرح را با استفاده از فن آوري روز متحول نمايد تا پرداخت هزينه پارك خودرو تسهيل شده، زمينه تخطي پاركبانان و شهروندان بهره بردار كاهش يافته و به امور مرتبط با فعاليت پاركباني نظم مطلوب داده شود.
 

سخن ما
 
تهران بزرگترین کلان شهر کشور عزیزمان، با در بر داشتن طیف گسترده‌ای از کاربری های شهری و عصاره‌ای از خرده فرهنگهای ناب ایرانی، اتخاذ نگاهی جامع و مشارکتی در امر مدیریت شهری را الزام می نماید. در میان مجموعه فرآیندهای مدیریت شهر، امر نظارت بر شهرسازی
روابط عمومی شرکت شهربان
 
آدرس: بزرگراه شهید آیت الله مدرس، خیابان میرداماد، بن بست قدوسی، کوچه 12 بهمن، شماره 20
تلفن تماس: 26-22264022 (21)

فکس:         22264028 (21)

پیامک:  5000235
کلیه حقوق این پورتال برای شرکت شهربان و حریم بان محفوظ می‌باشد.